Till startsidan!

[9:76]   فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ

[9:76] Men när Han ger dem något av Sitt goda klamrar de sig girigt fast vid det, vänder ryggen till och vägrar att infria sitt löfte.
» Till versen
Koranen

Den heliga Koranen (القران الكريم)

Den heliga Koranen är Allahs budskap till mänskligheten. Koranen är Allahs Ord så som de uppenbarades via ärkeängeln Gabriel till profeten Muhammad, Allahs frid och välsignelser vara över honom. Koranen består av 114 kapitel och över sextusen verser. Dessa nedkom under en period av tjugotre år, från det att Profeten, Allahs frid och välsignelser vara över honom, var fyrtio år gammal till strax före hans död vid sextiotre års ålder (ca 610-633 e.Kr.). Vid vissa tillfällen uppenbarades enstaka verser, vid andra längre passager eller ett helt kapitel. Vid varje tillfälle som Profeten, Allahs frid och välsignelser vara över honom, mottog delar i Koranen nedtecknades dessa av någon av hans skrivkunniga följeslagare, och inte sällan av profetens handsekreterare Zaid ibn Thabit. Samtidigt som verserna kom och som man skrev ner dem lärde man sig alla verserna utantill, en tradition som lever kvar än idag. Varken tidens tand eller människohand har kunnat förvanska Koranen då det alltid funnits tusentals personer som kan den utantill, punkt för punkt, tecken för tecken. När man pratar om Koranen menar man alltid den arabiska originaltexten, inte olika typer av översättningar. Muslimer är och har alltid varit mycket tydliga med denna distinktion. Det är av denna anledning som Mohammed Knut Bernström valt att kalla sin översättning "Koranens Budskap", för att tydliggöra att det endast är en tolkning av originaltexten till det svenska språket.

Bläddra genom koranen, kapitel för kapitel:

Koranen på svenska! Koranen på finska!

Här kan du söka i alla kapitel och verser genom valfritt sökord:

Sök på språk:   Sökord: