Till startsidan!

Koranlänkar
tanzil.net
quranexplorer.com
quranacademy.se
quran.al-islam.com
quran.sa
gratiskoran.se
quranaudio.se
nquran.com
quraniat.com
quran.com
hidayahonline.org
mosshaf.com
mounthira.com
mazameer.com
tafsir.net
bayan-alquran.net
quraan-sunna.com
altafsir.com
quran.muslim-web.com
audio.islamweb.net
qurancomplex.org
ryadh-quran.net
ketaballah.net
Learn tajweed - video
Koranrecitationer

a b
I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

Allah, den upphöjde, säger i den heliga Koranen [15:9]:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

"Det är Vi som har uppenbarat denna Koran steg för steg och Vi skall helt visst slå vakt om den!"

Koranens Budskap - Mohammed Knut Bernströms svenska översättning av Koranen, är utgiven av Proprius förlag som även äger rättigheterna till den. Den 15 december 2006 tecknade IslamGuiden ett avtal med Proprius där vi köpte rättigheterna att publicera Koranens Budskap i elektronisk form på internet. Det är värt att nämna att nästan alla ekonomiska bidrag till förverkligandet av projektet har kommit från muslimer i Sverige.

Vårt syfte med att publicera den svenska koranöversättningen på internet är att sprida Allahs ord till alla människor i Sverige som är intresserade att lära sig mer om islam.

Vår förhoppning är att denna webbplats ska vara en nyckel till kunskap om och ökad förståelse för islam. Vi hoppas även att den kommer att vara till nytta för alla de muslimer som vill ha Koranen tillgänglig på nätet samt underlätta för den som vill lära sig tajwid (studiet av hur Koranen reciteras). Varje vers är därför försedd med en ljudrecitation, i detta fall av den mycket omtyckte recitatören Ali Abdal Rahman al-Huthaifi.

Koranen är Allahs ord uppenbarat till profeten Muhammad, Allahs frid och välsignelser vara över honom, och den är en vägledning till hela mänskligheten. Koranen, som uteslutande består av dess orginaltext på arabiska, är fulländad och fri från alla fel och brister. Översättningar av Koranen, som är människors tolkningar av orginaltexten, är däremot inte att ses som Allahs ofelbara ord. Det finns ett flertal svenska översättningar av Koranen. Alla dessa innehåller fler eller färre passager som givit upphov till meningsskiljaktigheter bland muslimska teologer. Det ska sägas att även om Koranens Budskap inte är immun mot fel och brister och faktiskt givit upphov till livliga diskussioner bland muslimska teologer så väljer de allra flesta muslimer i Sverige att läsa ur just Mohammed Knut Bernströms översättning Koranens Budskap. Det är kanske just på grund av dess vackra och inlevelserika språk, att översättaren själv är muslim och genom detta kan ge en klarare bild av dess innehåll som mer överensstämmer med hur muslimer upplever originaltexten, och att dess extensiva kommentarer efter varje vers inspirerar till fördjupning av den ocean av kunskap som finns i Koranen.

Det finns ett par äldre koranöversättningar som vi rekommenderar ingen att använda dem. Den ena översättningen är av författaren " Zettersten" som dels är svårt att begripa och dels gjort av en icke muslim som inte visste mycket om islam. Den andra översättningen är gjort av Åke Ohlmarcks som gavs ut i pocket för ungefär 40 år sedan och som stöder sig på Zetterstens översättning. Den översättningen är dels slarvig och dels långt ifrån komplett.

Det finns också en nätbaserad version av svensk koranöversättning som är gjord av sekten som tillhör "Rashad Khailfa". Denna sekt avkastar profetens sunnah och därför tolkat Koranen på det sätt som passar sektens syfte. Denna översättning är helt felaktig och vi avråder muslimerna att använda det. Rashad Khalifa och hans sekt tror inte på att profeten Muhammed, Allahs frid och välsignelser vara över honom, var sista profeten och de förkastar profetens sunnah som den andra autentiska källan i islam efter Koranen. Rashad Khalifa påstod att han var den sista profeten. Alla muslimska lärda är överens om att han och hans sekt tillhör inte islam och räknas därmed inte som muslimer.

Vi på IslamGuiden arbetar flitigt med att minimera antalet felskrivningar i innehållet på denna webbplats och vädjar till alla besökare att rapportera felaktigheter som ni upptäcker så att vi, in sha Allah - om Allah vill, kan rätt till dem. Det kan röra sig om felskrivningar av den arabiska texten eller i översättningen. Använd gärna länken "Rapportera skrivfel" som du finner i den gula raden ovanför varje vers.

Vi vill framföra ett stort tack till alla er som bidragit till förverkligandet av detta projekt. Många bröder och systrar har bidragit med pengar, andra med reklam och några med programmering. Må Allah, den Upphöjde, skänka er den bästa av belöningar, både i detta livet och i det kommande! Amin!??

Vi tar tacksamt emot alla era synpunkter, förslag och idéer på förbättringar till e-postadressen: info@koranensbudskap.se

IslamGuiden
Stockholm 2008-08-30